top of page

Stockholms Studenters Idrottsförening

Stockholms Studenters Idrottsförening, SSIF, har under snart 90 års tid verkat för att erbjuda studenter i Stockholmsområdet fysisk aktivitet och träningsglädje. Föreningen har en omfattande idrottsverksamhet med över 30 sporter samt gruppträningsformer och erbjuder varje vecka runt 100 instruktörsledda och nivåindelade träningspass. Alla över 18 år är välkomna att delta i föreningens verksamheter, men SSIF har ett huvudfokus på studenter och erbjuder därmed roliga studentevent och generösa studentrabatter. SSIF:s kansli är beläget i Frescati Sports Center, där föreningen även bedriver mycket av sin verksamhet. Föreningen samarbetar med såväl Stockholms universitet som lokala studentorganisationer och drivs av ledorden positivitet, respekt, öppenhet och engagemang.

 

Är du intresserad och vill veta mer, gå in på SSIF.nu 

bottom of page